Ana Sayfa
Duyurular
Encyclopaedia Islamica Online Deneme Erişimi [17 Temmuz 2018]

Encyclopaedia Islamica Online deneme erişimi [17 Temmuz 2018]

Erisim adresi : http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-islamica
Encyclopaedia Islamica Online
Encylopedia Islamica Online 16 ciltten oluşmaktadır ve ek olarak İslam ve Müslüman Dünyasının en önemli kaynaklarından Dāʾirat al-Maʿārif-i Buzurg-I Islāmī ‘nin kısaltılmış
ve Farsçadan- İngilizce’ye tercüme edilmiş versiyonuna erişim sunulmaktadır.
Şii Islam’a ilişkin özel ve detaylı içerik bulunmaktadır .