Ana Sayfa
E-Kaynaklar
Ücretsiz Veri Tabanları

Ücretsiz Veri Tabanları

AGRİCOLA

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex)

Araştırmax : Bilimsel yayın İndeksi

ASOS Index : Social Science Index

ChemSpider

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi

DergiPark Akademik

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası

DOAB : Directory of Open Access Books

DOAJ : Directory of Open Access Journals

Doğuş Üniversitesi Makale Veri Tabanı

ebooks@Adelaide

EconBiz

Eigenfactor

Europe PubMed Central

Forgotten Books

Forgotten Books

HathiTrust Digital Library

Hukukkaynaklari.com : Elektronik Bibliyografya

Index Translationum : World Bibliography of Translation

Intech E-Books

İSAM İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı

İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

İSAM Makaleler Veri tabanı

İSAM Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı

İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

İSAM Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı

İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı

İstanbul Kadı Sicilleri

Kaynakça.info : Türkiye Kaynakçası

KoMCI : Korean Medical Citation Index

KoreaMed

Million Book Project

MUSOPEN

OAPEN Library

Osmanlıca Mahalli Gazeteler

PakMediNet

PEDro : Physiotherapy Evidence Database

PhilPapers

Project Gutenberg

PubChem

PubMed

PubMed Central

PubMed Health

ScopeMed

TC Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

TR Dizin [Atıf veri tabanı]

Teknolojik Araştırmalar e-Indeks

Temel ve Ekonomik Sosyal Göstergeler Veri Tabanı

The National Academy Press

The SCImago Journal & Country Rank

The Universal Digital Library

TOAD : Türkiye Ölçme Araçları Dizini

TOBB Sanayi Veri Tabanı

Trip Database

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı

Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veri Tabanı

Türk Eğitim İndeksi

Türk Medline

Türk Müzik Kültürünün Hafızası [Nota Arşivi]

Türk Psikiyatri Dizini

Türk Sineması Arşiv Veri Tabanı

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

Türkiye Akademik Arşivi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

TürKomp : Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı

ULAKBİM Hukuk Veri Tabanı

ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

ULAKBİM Sosyal  Bilimler Veri Tabanı

ULAKBİM Tıp Veri Tabanı

ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı

Ulusal Tez Merkezi