Ana Sayfa
Sıkça Sorulan Sorular
Yayın Bağış Kriterleri

Yayın Bağış Kriterleri

Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yayın Bağış Kriterleri 
 
Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesine özel ve tüzel kişilerden bağışlanan bilgi kaynakları (kitap, tez, süreli yayın, kitap dışı vb.) üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uygun olarak; yıpranmamış, cilt bütünlüğü bozulmamış, Anayasada belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslararası anlaşmalara aykırı olmayan yayınlar bağış olarak kabul edilir.

Nadir eser özelliği taşıyan bilgi kaynakları aşağıdaki kriterler çerçevesinde uzman kütüphaneciler tarafından  değerlendirilerek uygun olanlar, nadir eserler koleksiyonuna dâhil edilir.

* Tarihi ve fiziksel özelliklerine bakılmaksızın el yazmaları,
* 1929'a kadar olan kitaplar, baskısı tükenmiş kitaplar,
* Sınırlı sayıda (250 veya daha az) basılan eserler,
* Estetik değere sahip (resimler, çizimler, ekler içeren) kitaplar,
* Minyatür baskılar, folyo kitaplar, çok pahalı eserler,
* Haritalar gibi kaybolma veya hasar riski yüksek olan eserler,
* Kitapların birinci baskıları, 
* Yazar tarafından ya da önemli bir kişi tarafından imzalanmış eserler.

Tüm bağış yayınlarla ilgili yetki ve haklar Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına aittir. Bağışlanmak istenen bilgi kaynakları için "Bağış Kabul Formu" doldurularak teslim edilir.