Ana Sayfa
Hakkımızda
Misyon ve Vizyon

Kütüphane Misyon ve Vizyonu

Misyon

Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki bilgi kaynaklarını kütüphane koleksiyonuna dahil etmek, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına en kısa sürede erişebilmesi için gerekli bilgi arama davranışlarını geliştirmek, hayat boyu öğrenme becerilerini kazandırmak ve bilgi üretimine destek olmaktır.

Vizyon

Araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen bilgi kaynakları ile kültürel mirasımız olan yerel materyalleri derleyerek  geçmişten geleceğe yön veren koleksiyonu geliştirmek, bilim ve araştırma kültürünü güçlendirerek ulusal ve uluslararası alanda saygın üniversite kütüphaneleri arasında yer almaktır.