Incites

Incites (LibGuides/Konu Rehberi)

Kurumsal verimlilik analizi, işbirliği etkinliğini izleme, etkili araştırmacıları belirleme, güçlü yönleri gösterme ve fırsat alanlarını keşfetme. 

Analyze institutional productivity, monitor collaboration activity, identify influential researchers, showcase strengths, and discover areas of opportunity.

http://incites.clarivate.com

Essential Science Indicators (LibGuides/Konu Rehberi)

Yüzlerce disiplinde etkili bireyleri, kurumları, makaleleri, yayınları, ve ülkeleri belirleyin  — bununla birlikte gelecekteki çalışmaları etkileyebilecek yeni araştırma alanları.

Determine influential individuals, institutions, papers, publications, and countries in hundreds of disciplines — as well as emerging research areas that could impact future work

https://esi.clarivate.com

Journal Citation Reports (LibGuides/Konu Rehberi) 

Dergi performans metrikleri dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için sistematik, objektif bir yöntem sunar.  

Journal performance metrics offer a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals.

http://jcr.clarivate.com