Ana Sayfa
Duyurular
[ekual] Wiley “oku & Yayımla” (read & Publish) Modeline Geçiş

[Ekual] Wiley “Oku & Yayımla” (Read & Publish) Modeline Geçiş

 
Bildiğiniz üzere, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley yayınevine ait elektronik dergilere 2018 yılından bu yana erişim sağlamaktasınız. Bir erişim (Read) anlaşması olan mevcut 2022-2024 Wiley anlaşması, 2023-2025 dönemini kapsayacak şekildeOku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür. 

Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan söz konusu Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, Türkiye’deki bütün üniversiteler, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine erişim sağlamaya devam edecektir. Bununla birlikte, EKUAL Üyesi kurumların yazarlarının, Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) Research Article, Review Article, Data Article ve Rapid Publicaition türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır. 

EKUAL Üyesi Kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.

Söz konusu anlaşma kapsamında "yıllık AE makale yayımlama kotası" bulunmaktadır. Son beş yıllık verilere bakıldığında, anlaşma kapsamındaki AE makale kotalarının,  TR adresli Wiley yayınlarının yarıdan fazlasını karşılayacağı öngörülmektedir.  

Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ya da fon sağlayıcı kurumunun ödemesi gerekmektedir.

Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır. Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer” kuralına uygun olarak sıraya girecek ve halihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda, makalenin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

AE makale yayımlama desteği yapılacak dergi listesi ilişiktedir ve ayrıca EKUAL Web sayfasından da duyurulacaktır. 

AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.  

Yukarıda bahsedilen dergi grubu ve yayın türünde olan ve kotada AE makale yayımlatma hakkı olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL Üyesi kurum çalışanı olması ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir.  

Kurumlarınızdaki araştırmacılar, makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal epostalarını kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.

Ayrıca, ilişikte hem Kütüphaneciler için hem de Yazarlar için AE eğitim programı bulunmaktadır. Konuyla ilgili kütüphanecilerin eğitim toplantısına katılmasını rica ederiz, kurumunuzdaki yazarlardan gelecek sorulara cevap verilebilmesi açısından bu önemlidir. Bununla birlikte, aynı dosya içinde bulunan, yazarlar için eğitim programının kurumunuz içinde duyurulmasını, araştırmacılarınızın bilgilendirilmesini rica ederiz.

2023 yılında erişime açık olan Güncel (Aktif) Dergi Listesi de ilişiktedir.

Bilimsel çalışmalarla ilgili Açık Bilim ve Açık Erişim uygulamalarının farkındalığının artması, benimsenmesi ve yeni açık erişim anlaşmalarının yapılması dileğiyle.

Saygılarımızla.