Ana Sayfa
Duyurular
Digital Innovation South Africa

Digital Innovation South Africa

Erişim adresi : http://www.disa.ukzn.ac.za/

DISA is a freely accessible online scholarly resource focusing on the socio-political history of South Africa, particularly the struggle for freedom during the period  from 1950 to the first democratic elections in 1994, providing a wealth of material on this fascinating period of the country’s history.  Much time, creative thought and debate goes into the selection of the content, and participation and input from interested persons, scholars and institutions in South Africa and overseas is encouraged.

DISA, Güney Afrika'nın sosyo-politik tarihine, özellikle de 1950'den 1994'teki ilk demokratik seçimlere kadar olan dönemdeki özgürlük mücadelesine odaklanan ve ülke tarihinin bu büyüleyici dönemine dair zengin bir materyal sağlayan, ücretsiz olarak erişilebilen çevrimiçi bir akademik kaynaktır. . İçeriğin seçimine çok zaman, yaratıcı düşünce ve tartışma harcanır ve Güney Afrika'daki ve denizaşırı ülkelerdeki ilgili kişilerden, akademisyenlerden ve kurumlardan katılım ve girdiler teşvik edilir.