Yayın Bağış Kriterleri

Sakarya Üniversitesi Yayın Bağış Kriterleri 
 

1. Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphane'sine özel ve tüzel kişilerden, üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uygun kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, görsel-işitsel vb.) bağış kabul edilir.
2. Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın, kitap dışı kaynaklar (CD, DVD) vb. içerik açısından Kütüphane'nin amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, cilt bütünlüğü olmayan, cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık, eksik olanlar bağış olarak kabul edilmez.
3. İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilmez. 
4. Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olan materyallerin başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış veya değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na aittir.
5. Bağış yapan kişiler yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar. 

6. Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın, kitap dışı kaynaklar (CD, DVD) vb. yayınlar için "SAÜ Bağış Listesidoldurularak doğrudan veya e-posta yoluyla tarafımıza iletilir.

Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, Kütüphane yönetimi bağış sahiplerine, bağışlanan eserleri içeren bir listeyle birlikte resmi teşekkür mektubu gönderir.