Ana Sayfa
Sanal Kütüphane
Sakarya Üniversitesi Dergileri

Sakarya Üniversitesi Dergileri

Akademik İncelemeler Dergisi

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Disaster Science and Engineering

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Eğitim ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları dergisi

İran Çalışmaları Dergisi

İşletme Bilimi Dergisi

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research (Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Dergisi)

Journal of human rhythm

Journal of Management and Information Science

Maliye Araştırmaları Dergisi

The Online Journal of Communication And Media (TOJCAM)

The Online Journal of Science and Technology

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dergisi

Sakarya Hukuk Dergisi (Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi)

Sakarya İktisat Dergisi

Sakarya Tıp Dergisi

Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences

Sakarya University Journal of Education 

Sakarya University Journal of Science

Sakarya Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi

The Turkish Online Journal of Educational Technology 

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Uluslararası Ticaret Dergisi

Uluslararası Yakıtlar, Yanma ve Yangın Dergisi

Vakanüvis : Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi