Ana Sayfa
Sanal Kütüphane
Sakarya Üniversitesi Dergileri

Sakarya Üniversitesi Dergileri

Akademik İncelemeler Dergisi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları dergisi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi

International Journal  of Educational Reserach Review

İşletme Bilimi Dergisi

Journal of Management and Information Science

Medya ve Kültür

The Online Journal of Science and Technology

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bülteni = Bulletin of The School of Engineering and Architecture of Sakarya

Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dergisi

Sakarya Dil Dergisi

Sakarya Hukuk Dergisi (Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi)

Sakarya İktisat Dergisi

Sakarya İletişim : Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 

Sakarya Tıp Dergisi

Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences

Sakarya University Journal of Education 

Sakarya University Journal of Science

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi

Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi

The Turkish Online Journal of Educational Technology 

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Uluslararası Ticaret Dergisi

Uluslararası Yakıtlar, Yanma ve Yangın Dergisi

Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi